Günümüzde artık ahlak öğreten, ekmek parası kazanan ve cinsiyet örneği gibi rollerinin yanısıra yeni yetiştirici olarak baba rolü konuşulmaktadır. Baba, çocuğunun yaşamında yüzyıllardır alışıla gelen evin geçimini sağlayan kişi olmaktan daha başka sorumluluklar aldığında, çocuğu ile daha çok yakınlaşmakta ve çocuk yetiştirmede önemli bir yükümlülüğü üstlenmektedir. Yeni yetiştirici baba anlayışıyla birlikte babaların çocuk ve aileleri üzerindeki etkisi, babanın rol model ve ekmek kazanan rolünden öteye anlamlar taşımaktadır. Babalık, anne ve çocuklarına duygusal yönden destek olan, çocuklarıyla ilgili işlerde eşine yardım eden, sorumluluklarını paylaşan ve çocuklarıyla doğrudan etkileşime giren kişi gibi anlamlarla zenginleşmiştir.

Babalar, aile içinde farklı roller oynamakta ve çocuklarını birçok yönden hem doğrudan hem dolaylı olarak etkilemektedirler. Babaların hem doğrudan hem dolaylı rolleri önemlidir ve bunlar birbirlerini tamamlamaktadır. Babalar, çok farklı yolları olan etkin babalık rolünü üstlendiklerinde çocuklarının tüm gelişim alanlarında olumlu etki oluşturabilmektedir. Baba, çocukla bir şeyler yapma, oyunlar oynama, arkadaş olma, ona bir şeyler öğretme, okul ödevlerine yardım etme, tüm gelişim alanlarıyla birlikte ahlak ve kişilik gelişimini destekleme, standartları gösterme, sevdiği ya da üzüldüğü bir konuda onunla konuşma, duygularını paylaşma ve çocuğu eğitme gibi yollarla çocuğun gelişimi üzerinde doğrudan rol oynamaktadır.

Zira babaların çocuklarıyla olan etkileşimleri, çocuklarına verdikleri tepki biçimi, çocuğa uyaran sağlama ve disiplin etme yöntemleri sonucunda ortaya çıkan bütünsel fayda, çocuğun her açıdan sağlam bir şekilde gelişmesine katkıda bulunur. Babaların çocuklarıyla oynamaları, konuşmaları gibi etkileşim içerisine girmeleri ve onların beslenme, temizlik gibi temel gereksinimlerini karşılamaları; onlarla nitelikli zaman geçirmeleri önemlidir. Çocukları ile bu tarzda bir ilişki kurduklarında, babalar, sağlıklı ve başarılı bir ilişkinin de temellerini atmış olurlar. Çocuklarıyla içten ve etkili iletişim içerisinde olan etkin katılımcı olarak babaların çocuklarıyla birlikte geçirdikleri zamanda görülen artış, babalarının artık daha fazla işin içerisinde yer aldıklarını ve bu sayede de ilişkilerinin boyutunun genişlediğini göstermektedir.

Çalışmalar, babaların çocuklar üzerindeki etkisinin onlarla birlikte geçirdikleri süreyle doğru orantılı olduğunu göstermektedir. Çocuklarının gelişimleri üzerinde olumlu ve kalıcı bir etki bırakmak isteyen bir baba, çocuklarıyla etkin bir iletişim içerisinde olmak durumundadır. Çocukla fazlaca ve nitelikli vakit geçirmek, babaya çocuğunun gelişimsel ve kişisel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaya; onu daha iyi tanımaya olanak sağlar.