Bilimsel araştırmalara göre, ahşabın insanların üzerinde gerçek ve ölçülebilir olumlu etkisi olduğu, dünyanın birçok yerinde ahşabın yoğun olduğu ortamların insanlara, alçı yahut çeliğe kıyasla pozitif ve şifa verici etkisi olduğu, ahşap malzemelerin olduğu sınıftaki öğrenciler diğer sınıflardaki öğrencilere oranla daha iyi akademik ve fiziksel (kalp atışı ve endişe kaynaklı stres üzerinde) sonuçlar elde edildiği, ahşap…